Category: Classical

9 Comments

 1. Fejar
  autori arvates õige aeg järeldusi teha. Antud teema on uudne, kuna tegemist on Eestis esimese uurimusega, mis käsitleb kohaldatava õiguse määramise põhimõtteid piiriüleses maksejõuetusmenetluses. Lähtuvalt magistritöö eesmärkidest on magistritöö peamised uurimisküsimused: 1) kas.
 2. Memi
  Muuda lihasvalu ingveri abil vaid mälestuseks Kui Taani teadlased palusid valude käes vaevlevatel inimestel vürtsitada oma toiduvalikut ingveriga, leevendas see kahe kuu jooksul nii lihas- kui ka liigesvalu, paistetust ja lihasjäikust kuni 63%.
 3. Zolor
  Sotsiaalkaitseminister Kaia Iva rõhutas täna alanud linnade ja valdade päevadel kohalike omavalitsuse juhtidele, et sotsiaalvaldkonna arendamine ning inimeste heaolu tagamine peab olema kaasaegse kohaliku omavalitsuse esmaseid eesmärke.
 4. Gozil
  Tulumaksuvaba miinimum on Eestis eurot kuus. Olenevalt töötaja soovist saab maksuvaba tulu arvestada maksimaalses väärtuses ühe tööandja juures, kuid erinevate sissetulekute korral on võimalik seda ka jagada. Tulumaksuvaba miinimumi avaldus esita kohe tööle asudes “Olen soovitanud tulumaksuvaba miinimumi avaldus täita ja anda üle ettevõtte esindajale uue töölepingu.
 5. Kazinris
  kui tegu on energiamärgise teatisega, mis on väljastatud vastavalt majandus- ja taristuministri määrus „Nõuded energiamärgise andmisele ja energiamärgisele“ § 14 lõikes 2 punktis 2 toodud erijuhule. Lähteandmed ning arvutustulemid tuleb esitada Majandus- ja taristuministri a määruse nr 58 „Hoone.
 6. Akill
  Koolitusel proovime saavutada teooria ja praktika tasakaalu. Käsitleme kaks olulist teemat: kuidas anda õppijatele rohkem vabadust õpiprotsessi kujundamisel (ehk mida tähendab ennastjuhtiv õppimine) ning millised on seega õppimise toetajana vajalikud pädevused ja meetodid. Üritatame üheskoos jõuda praktiliste soovituste ja lahendusteni.
 7. Gonos
  AUTORIÕIGUSE VÕIMALUSED JA PIIRID Kärt Nemvalts Open Access – Eesti teaduse võimalus, Tartu
 8. Mile
  Kuna priimula on hooajataim, siis pole vaja meelt heita, kui ta ilu ja jaks ühel hetkel raugeb. Kui aga õnnestub taime hoida kevadeni, võib ta soojade ilmade saabudes aeda püsilillepeenrasse.
 9. Shakaktilar
  AVALIKU ARVAMUSE UURING INIMÕIGUSTEST EESTIS Küsitlus 15 - 74 a. elanikkonna seas Turu-uuringute AS August/September Tallinn Pärnu mnt ,

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *