Category: Alternative

8 Comments

 1. Yomi
  ; ; ; ; Vendim i Komisionit i auditimit të PTK sh.a. Vendim i Qeverisë mbi Emërimin e Bordit të NP PTK Dokumentet me rendësi te miratuara nga BD të NP. PTK - sh.a. Dokumentet me rëndesi të miratuara nga BD të NP. PTK - sh.a. Dokumentet me rendësi te miratuara nga Bordi I Drejtoreve. 10/
 2. Sagami
  Корисно! Протолкувајте ја анализата на крвта. Само една анализа на крвта може да укаже на одредена болет или, пак, да ја потврди добрата здравствена состојба на пациентот.
 3. Faulmaran
  Në mbledhjen e sotme të Qeverisë së Republikës së Kosovës, u miratuan dy rregullore që kanë të bëjnë me të drejtën e autorit pronën intelektuale të cilat duhet të mbrohen me ligj. Konkretisht, bëhet fjalë për plotësimin dhe ndryshimin e rregullores për ndërmjetësimin e të Drejtës së Autorit dhe Rregulloren për të drejtën e kompensimit të.
 4. Malakazahn
  Label: Magophonic Records - Hs • Format: CD • Country: US • Genre: Folk, World, & Country • The Colorado quintet serves up a nice mix of songs and tunes, beginning with the choral "A-Calling-On Song," an Ashley Hutchings composition which works The Blacksmith - Laila Rookh - Book One - Tales And Tradition as an introduction to the CD and gives you a hint of the group's vocal.
 5. Dait
  te dhenat personale dhe gjyqesore pptx.
 6. Gardar
  Pretendimet e disa autoriteteve dhe analistëve, madje edhe të liderëve të opozitës se gjoja për shkak të dështimit të sistemit të drejtësisë erdhi deri te themelimi i Gjykatës Speciale kundër UÇK-së, janë pretendime paushalle, të pabazuara në fakte dhe thjesht pretendime, pas të cilave fshihet politika e ditës për përfitime në prag të fushatës zgjedhore.
 7. Faushura
  Reh MMXV by Kavra, released 16 September 1. Intro 2. Possession 3. Inmolacion 4. Mente Distorsionada 5. Unlife.
 8. Nishura
  Opis uređaja: Reakciometar za merenje kompleksnih reakcija ili RMKR, predviđen je za ispitivanje kompleksnih psiho-motornih sposobnosti ispitanika koje dolaze do izražaja pri obavljanju različitih poslova i radnih zadataka. U tehničkom pogledu sastoji se od centralne jedinice sa kojom su povezani tasteri za ruke i pedale za noge. Testiranje se vrši pomoću dva testa - A i B.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *